Dieizon Von Freedom
Rafael Giovanoli
Fabricio Rizzotto
Dieizon Von Freedom
Doug de Farias
Rafael Giovanoli
Doug de Farias
Klebyz Soares
Yuji Otsuka
Verani Fontana
Nilton Vargas
Diego Passos